PŘÍBRAM FANDILA VIRTUÁLNÍ REALITĚ

PŘÍBRAM FANDILA VIRTUÁLNÍ REALITĚ

V úterý 18.2. 2020 se v Příbrami uskutečnil už 3. Festival virtuální reality. Tentokráte na Gymnáziu Pod Svatou horou,

Festival představil pedagogům a žákům nejen vybrané existující aplikace virtuální reality, ale nastartoval i diskuzi o tom, jak mohou tyto moderní technologie doplnit a zkvalitnit stávající výuku na
středních školách.

Jako názorné ukázky jejich možného využití ve výuce si přítomní mohli virtuálně „projít“ ukázkové hodiny chemie, matematiky a anglického jazyka, speciálně vyvinuté
pro účely tohoto festivalu.

Účastníci se také přenesli do virtuálního světa na několika dalších stanovištích: 
– rehabilitace ve Virtuální realitě,
– Google Earth,
– procházka po Starověkém Egyptě
– nebo turnaj v české virtuální hře Beat Saber, kterou dnes už vlastní Facebook.

Akce se konala v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT