VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE ŽÁKŮ

VIRTUÁLNÍ REALITA VE VÝUCE ŽÁKŮ

Ve čtvrtek 17.12.2020 jsme zrealizovali pro VOŠ a SPŠ Kutná Hora online webinář “Virtuální a rozšířená realita online”. V době omezené výuky jsme tak žákům přinesli další možnost využití moderní techniky. Představili jsme jim obor virtuální a rozšířené reality, jak se od sebe tyto reality liší a jak fungují.

Žáci si vyzkoušeli konkrétní aplikace přímo na svých mobilních telefonech a současně online debatovali s přítomnými odborníky – vývojáři a lektory virtuální a rozšířené reality. 

“Pokračujeme v našich aktivitách v oblasti vzdělávání. Omezení výuky pro žáky bereme jako příležitost. Distanční výuka ve školách naučila žáky, pedagogický sbor a rodiče rychle reagovat na tuto formu výuky. My k tomu přinášíme další moderní prvky, které výuku obohatí a žáky motivuje”, říká Martin Frélich ředitel VUPI. 

Webinář jsme pořádali jako Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (VUPI), který byl založen v roce 2017 při Hospodářské komoře České republiky. Našim posláním je provádět výzkumné a vzdělávací činnosti rozvíjející české podnikatelské prostředí. Mezi naše hlavní aktivity v oblasti vzdělávání patří spolupráce a poradenství při modernizaci vzdělávacích programů středních a vysokých škol tak, aby lépe odpovídaly technologickému vývoji a požadavkům evropské a globální ekonomiky.

 Partnerem této aktivity je společnost Huawei Technologies Czech.