DALŠÍ ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI KURZU VIRTUÁLNÍ REALITY

DALŠÍ ÚSPĚŠNÍ ABSOLVENTI KURZU VIRTUÁLNÍ REALITY

Dnes skončil kurz pro pedagogy s názvem „Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě“.

Jde o workshop pro pokročilé, který navazuje kurz „4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce“. Oba kurzy organizuje Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře v rámci projektu IKAP pro pedagogy ve Středočeském kraji. 

Během workshopu se účastníci naučili vytvářet své vlastní 3D modely, přidávat k nim barvy, spojovat je a vše následně oživit a ozvučit. 

Chcete také ovládnout virtuální realitu a zavést ji do výuky na své škole? Přihlaste se na některý z kurzů který pořádáme pro pedagogy ze Středočeského kraje. 

Festival se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT