GIS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ: MALÝ PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH APLIKACÍ

GIS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ: MALÝ PŘEHLED ZAJÍMAVÝCH APLIKACÍ

Kde se v obci nacházejí volná parkovací místa a která místa jsou přístupná pro vozíčkáře, jak obce spravují zeleň nebo evidují sloupy veřejného osvětlení? 

Výsadba a následná údržba zeleně stojí obecní nebo městkou kasu nemalou částku. Naplánovat tyto výdaje z rozpočtu proto úřadům pomáhá speciální databáze GIS, která mapuje a eviduje veškerou zeleň ve vlastnictví města či obce.

Města a obce evidují především stromy a keře a také travní plochy, které podléhají pravidelným sezónním sečím. Mapový podklad dává úředníkům přehled o ozelenění jednotlivých částí města a umožňuje tak podstatně lépe plánovat novou výsadbu v budoucnu.

Důležitou složkou mapování je i aktuální stav… pokračovat ve čtení

banner EU a MSMT

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje