4 KROKY, JAK VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ REALITU VE VÝUCE (VZDĚLÁVACÍ KURZ (26.-28.05.2020)

4 KROKY, JAK VYUŽÍT VIRTUÁLNÍ REALITU VE VÝUCE (VZDĚLÁVACÍ KURZ (26.-28.05.2020)

Získejte zdarma návod, jak můžete využít virtuální realitu ve výuce na své škole. Je to snazší, než byste čekali. Přihlaste se na kurz „4 kroky, jak využít virtuální realitu ve výuce“. Po jeho absolvování budete umět používat výukové programy ve virtuální realitě i na vaší škole. 

K jeho absolvování nepotřebujete žádné znalosti z programování a je vhodný i pro naprosté laiky v oblasti virtuální reality.

Během celého kurzu budete mít v učebně dispozici svůj počítač a brýle pro virtuální realitu. Kurz je vedený formou workshopu, aby se vám lektor mohl věnovat individuálně a abyste si mohli vše vyzkoušet a osahat. Kapacita je maximálně 12 účastníků.

Podívejte se na detaily akce a přihlaste se ještě dnes! Kapacita vzdělávacího kurzu je omezená jen na 12 osob.

banner EU a MSMT

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.