PROJEKT IKAP STARTUJE

PROJEKT IKAP STARTUJE

Výsledkem zaslání pozvánky je podrobné seznámení se s projektem a zahájení IKAP, na němž se budou podílet zástupci škol a jejich realizátoři. Pozvánka rovněž obsahovala dotazník, kde si ředitelé výše zmíněných vzdělávacích organizací mohli vybrat, na které části projektu se chtějí podílet. Očekává se, že do konce schválení učebního plánu i obsahu výuky následujícího školního roku, který obvykle bývá na konci srpna, budou vybráni účastníci projektu, s nimiž navážeme aktivní budoucí spolupráci. Školy potom zapojí tento projekt do své výuky v termínu, který bude pro ně nejvíce přijatelný.         

logo EU a MSMT