POD BRDSKÝMI KOPCI VZNIKAJÍ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

POD BRDSKÝMI KOPCI VZNIKAJÍ NEJMODERNĚJŠÍ TECHNOLOGIE PRO JADERNÉ ELEKTRÁRNY

Všude je čisto. Do některých částí budov se dostanou jen pověření pracovníci. Vyrábět aplikace pro jaderné elektrárny mohou jen ti, kteří ve firmě pracují pět a více let.

Ve výrobě je vidět rozvaha a klid. Vše musí perfektně sedět. Nehlučí tady žádné stroje. Zato pomáhají obrazovky. Společnost totiž podporuje digitalizaci, a tak zaměstnanci používají počítače, které nahrazují papírovou dokumentaci.

Každý pracovník dostal svůj bezdrátový vozík vybavený počítačem a Wi-Fi, s nímž se snadno manipuluje, protože není třeba dávat pozor na kabely. „Je to naše vlastní výroba. Sami jsme tento vozík vymysleli. Když pracovník přijde ráno do práce, zapne si svůj počítač a vidí, na čem má pracovat. Může si snadno… pokračovat ve čtení

banner EU a MSMT

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.