Další festival VR

Další festival VR

Dnes probíhá další z našich Festivalů virtuální reality, který je součástí projektu IKAP II.
Tentokráte se koná v Mladé Boleslavi pro pedagogy a žáky SZŠ a VOŠ zdravotnické.

Žáci i vyučující si během festivalu vyslechnou nejen jak se dá virtuální realita využít ve výuce, ale hlavně si ji na vlastní kůži prakticky vyzkouší.

Festival je součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).