OD PŘEKLÁDÁNÍ Z VIETNAMŠTINY AŽ PO OVLÁDNUTÍ 80 % TRHU

OD PŘEKLÁDÁNÍ Z VIETNAMŠTINY AŽ PO OVLÁDNUTÍ 80 % TRHU

Podnikatelské příležitosti číhají na každém rohu, stačí jen mít oči otevřené a hledat, jak můžete být svému okolí prospěšní. Aneb od překládání z vietnamštiny až po ovládnutí 80 % trhu.

Můžete být úspěšní, i když jste příliš mladý či mladá, nebo pocházíte z prostředí, které pro jiné znamená pouhou výmluvu, proč neuspět? Ngueyen Man Tung vyrůstal na vietnamské tržnici a zpočátku nasvědčovalo nic tomu, že by se jeho cesta měla ubírat k budování úspěšného podnikání.

Video vzniklo jako součást projektu, kterým Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky přibližuje mladým lidem, zejména žákům středních škol, podnikání ve vybraných profesích a zároveň nabourává některé z mýtů, stereotypních či naivních představ přetrvávajících o podnikání.

Další videa a zajímavé články najdete na webovém magazínu http://cekujvedu.cz/

Celý projekt je součástí „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT