VÝSTUPY DOTAZNÍKU ON-LINE VÝUKY VIRTUÁLNÍ REALITY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR

VÝSTUPY DOTAZNÍKU ON-LINE VÝUKY VIRTUÁLNÍ REALITY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR

Stovky žáků, desítky pedagogů, 10 škol z různých regionů ČR, 4 měsíce pilotování, několik měsíců přípravy. To je jen výčet čísel našeho pilotního projektu, který v době distanční výuky VUPI připravil a zrealizoval ve spolupráci s Asociací virtuální a rozšířené reality jako sérii webinářů pro žáky a pedagogy středních škol v České republice. Projekt se uskutečnil v rámci vzdělávacího programu společnosti Huawei pro mladé talenty s názvem ICT Akademie.

Součástí výuky k virtuální a rozšířené realitě byl také připravený dotazník, který vyplnilo celkem 123 respondentů z řad žáků i pedagogů, přičemž 21 % odpovědí poskytli pedagogové, 23 % žáci prvního ročníku, 24 % žáci druhého ročníku, 24 % žáci třetího ročníku a 7 % žáci čtvrtého ročníku.

Na otázku ohledně zkušeností v VR/AR nám dotazník potvrdil, že alespoň základní informace a zkušenosti s VR/AR má 72 % žáků a pedagogů, pokročilé zkušenosti 11 %. Naopak žádné zkušenosti v dotazníku vyplnilo 17 % respondentů z řad žáků a pedagogů.

Na otázku, co se na webináři nejvíce líbilo, žáci a pedagogové na webináři nejvíce ocenili praktické ukázky z oblasti VR/AR, ale i přístup lektorů a cekový koncept výuky. Ten byl založen jak na teoretické části, tak na praktické ukázce využití VR/AR nejenom ve výuce.

Praktické ukázky byly nejcennějším poznatkem a dle účastníků jich mohlo být daleko více. V kolonce něco jiného účastníci pak uvedli využití VR v herním průmyslu a složení VR brýlí po mechanické stránce.

Velmi nás zajímalo, zda takto koncipovaný webinář splnil mezi žáky a pedagogy očekávání. Třetina respondentů vyjádřila, že neměla žádná očekávání, téměř dvě třetiny respondentů pak vyjádřila názor, že webinář splnil očekávání.

Celkem 79 % účastníků v závěru dotazníku vyjádřilo zájem o další výukové programy v oblasti VR/AR.