NAVŠTIVTE NOC VĚDCŮ

NAVŠTIVTE NOC VĚDCŮ

Pokusy, přednášky, diskuze, výstavy, soutěže, workshopy pro všechny hravé děti, teenagery i dospělé, ve všech koutech ČR. To je Noc vědců. Letos s tématem Člověk a robot.

7 hodin zábavy
100+ míst po celé ČR
1000+ událostí

To vše na vás čeká během letošního ročníku Noci vědců, která se uskuteční po celé České republice 27. listopadu 2020. Odhalte vědu v její netradiční podobě. Prezentovanou zábavně a srozumitelně. Přijďte prožít noc, kdy vám věda a vědci ukážou svou pravou tvář. Vstupné pro děti i dospělé je zdarma. Podívejte se na podrobnosti: https://nocvedcu.cz/

banner EU a MSMT

Článek je publikovaný v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.