UČITELŮV PRŮVODCE VIRTUÁLNÍ REALITOU

UČITELŮV PRŮVODCE VIRTUÁLNÍ REALITOU

Pro všechny středoškolské pedagogy, kteří se zajímají o moderní technologie, které mohou následně uplatnit ve výuce, jsme v rámci projektu IKAP Středočeského kraje, připravili praktického průvodce virtuální a rozšířenou realitou (VR/AR)

Průvodce, který je ke stažení zdarma. vznikl  proto, aby pomohl pedagogům s orientací v oblasti VR/AR a aby více vynikl význam virtuální reality v pedagogice a bylo lépe patrné, do jakých oblastí technologie zasahuje a že naše země patří mezi světovou špičku v oboru. 

Byli bychom rádi, kdyby čtenář dospěl k poznání, že technologie VR/AR není pouze efektivní nástroj pro výuku, ale že je možné, aby se i samotnému vývoji věnovali pedagogové a žáci již na škole a že pro vývoj základních VR/AR aplikací není nutné umět programovat, protože existují nástroje, které jsou vstřícné i k těm kdo neprogramují.

Vybrali jsme také zajímavé lokální VR/AR projekty, které demonstrují, že svět se mění. Technologie, které ještě před několika lety patřily do sci-fi, začínají být standardem a že Češi patří ke špičce v oboru VR/AR.

Průvodce ke stažení + návod:

Učitelův průvodce je kstažení zcela zdarmaJe vytvořený ve formátu pdf.Soubor je připravený k tisku na běžné kancelářské tiskárně ve formě brožury. Stačí ho jen stáhnout, otevřít a dát pokyn k tisku. 

Tiskárnu nechejte nastavenou na: 
– oboustranný tisk
– převrátit na delším okraji
– orinentace papíru – na šířku
– velikost formátu zvolte A3 nebo A4

Učitelův průvodce virtuální realitou ke stažení

banner EU a MSMT

Učitelův průvodce virtuální realitou byl vytvořený v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.