OD KELTŮ K NEJINTENZIVNĚJŠÍM LASERŮM NA SVĚTĚ

OD KELTŮ K NEJINTENZIVNĚJŠÍM LASERŮM NA SVĚTĚ
ELI_BEAMLINES_web_cekujvedu

Dolní Břežany jsou opředené tajemstvím. Dříve tu žili tu Keltové, dnes, v lehce futuristických budovách pracují velice výkonné lasery. 

Lasery jsou všude kolem nás. Využívají se například při výrobě mobilního telefonu, automobilu nebo počítače. Jsou v telekomunikacích a v CD přehrávačích, pracují při snímání čárových kódů v supermarketu, uplatňují se v medicíně nebo třeba v chirurgii. 

V Břežanech sídlí evropské výzkumné centrum ELI Beamlines, které má za úkol vyvinout nejintenzívnější laserový systém na světě. Ten vědcům umožní mimo jiné studovat třeba to, co se děje uvnitř hvězd nebo zkoumat nové využití laserů v lékařství, v materiálových vědách a řadě dalších oborů.

Přijďte omrknout lasery

ELI Beamlines se pravidelně otevírají veřejnosti. Pořádají exkurze pro studenty základních, středních i vysokých škol. Kromě přednášek… pokračovat ve čtení

Článek je z webu ČEKUJVĚDU.CZ, magazínu o vědě a inovacích pro mladé lidi, který vytváří Výzkumný ústav pro podnikání a inovac při Hospodářské komoře v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT