NAUČTE SE VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (VZDĚLÁVACÍ KURZ 25.-27. 2. 2020)

NAUČTE SE VYTVÁŘET APLIKACE VE VIRTUÁLNÍ REALITĚ (VZDĚLÁVACÍ KURZ 25.-27. 2. 2020)

Kurz je již obsazený!

Získejte návod, jak využít virtuální realitu ve výuce na své skole. Je to snazší, než byste čekali. Přihlaste se na kurz „Naučte se vytvářet aplikace ve virtuální realitě“ Po jeho absolvování budete umět vytvářet své vlastní 3D modely a zobrazovat je ve virtuální realitě.  

Kurz je určený pedagogům, kteří vyučují předmět programování/IT akteří chtějí na své škole učit studenty, jak aplikace VR vytvářet. Ať už v běžných hodinách programování / informatiky, nebo v rámci  volnočasových kroužků.

Během celého kurzu budete mít v učebně dispozici svůj počítač a brýle pro virtuální realitu. Kurz je vedený formou workshopu, aby se vám lektor mohl věnovat individuálně a abyste si mohli vše vytvořit a vyzkoušet sami. Kapacita je maximálně 12 účastníků.

Program workshopu:

1. Vytváření 3D modelu objektu
V první části se naučíte používat program Blender. S jeho pomocí si vytvoříte vlastní 3D model scény. Ten si vzápětí rozložíte, v podstatě jako papírovou vystřihovánku, do plochy. V následujícím kroku si ukážeme jak zapojit barvy. Takto vytvořenou texturu si sami spojíte do hotového statického modelu.

2. Úvod do programovacího jazyka C# a rozpohybování modelu
Ve druhé části společně ovládneme engine Unity3D. Jeho použitím si zobrazíte svoji vytvořenou scénu, kterou oživíte pomocí interakcí ovládaných skripty v jazyce C#, které budou tvořit jádro druhé části kurzu. A aby byl váš výsledek dokonalý, tak nakonec si přidáte vlastní ozvučení.

3. S jakými technologiemi a nástroji budete pracovat?
Společně probereme a naučíme se ty nejpoužívanější postupy, nástroje a technologie, jako jsou:
Blender
Unity 3D
Steam VR
3D modelování
UV unwrap
Texturování
Animace
Import scény
Assety
Interakce – C# skripty

4. Kdo vás bude školit?

Ing. Jan Husák
Fascinují ho technologie a dlouhodobě se věnuje zejména technologiím a nástrojům, které propojují real-time 3D grafiku, webové aplikace a rozšířenou a virtuální realitu.
Vystudoval obor počítačové grafiky na Fakultě elektrotechnické při ČVUT pod profesorem Jiřím Žárou. Dnes vyvíjí aplikace pro Virtuální a rozšířenou realitu. Věnuje se hlavně 3D modelování, zejména v programu Blender a tvorbě webových stránek.

5. Hlavní informace o kurzu
Kdy:                                Úterý až čtvrtek 25. – 27. února 2020 (vždy 9:00 – 16:00, celkem 24 vyučovacích hodin)

Kde:                                ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3. 160 00, Praha 6, 5. patro, učebna č. B570

Co:                                  Kurz „Naučte se vytvářet aplikace pro výuku ve virtuální realitě“

Pro koho:                       Pedagogové ZŠ, SŠ, VOŠ, včetně vedoucích pracovníků se znalostí programování v C#                       

Registrace:                    Vyplňte prosím formulář (Přihláška) pod tímto článkem 

Pořadatel:                      Výzkumný ústav pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře České republiky

Odborný garant:            Ing. Jan Husák a Jakub Stejskal

Kontakt:                          Eva Řídká, ridka@vupi.cz

Pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje je kurz zdarma.

Kurz je již obsazený!

Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje“ (IKAP), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008655. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a dále z rozpočtu Středočeského kraje.

banner EU a MSMT