Kurzy VR pro učitele startují

Kurzy VR pro učitele startují

Včera jsme zahájili další sérii školení pro pedagogy ze Středočeského kraje, které jsou zaměřené na virtuální realitu a rozvoj v této oblasti ve prospěch vzdělávání.

Kurzy, které probíhají v moderních prostorách ČVUT, jsou součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.