Konference „Perspektivy rozvoje obchodu a podnikání“ v Brně

Konference „Perspektivy rozvoje obchodu a podnikání“ v Brně

Jsme partnery 18. mezinárodní vědecké konference pořádané Fakultou podnikatelskou VUT v Brně. Akce se uskuteční ve dnech 16. – 17. září 2021 ve virtuální podobě. Letošní program je zaměřený především na firmy.

Na konferenci, která je věnovaná digitalizaci, inovacím a změnám obchodním modelům se objevíme hned dvakrát.
Nejdříve s projektem Digitální zralost firem, na kterém jsme se podíleli společně s VUT Brno.

Podruhé se budeme prezentovat s webovou aplikací Mapavin. Jejím prostřednictvím mohou firmy vyhledat konkrétní testovací, vývojové a výzkumná střediska nebo týmy v České republice a to na základě požadovaných specifikací. Výzkumné týmy mohou naopak prostřednictvím této platformy nabízet a komercializovat směrem k firmám svůj odborný potenciál a technologické zázemí.

Mapavin – digitální nástroj , který propojuje svět vědy a podnikání, jsme vyvinuli společného projektu s AVO a na konferenci ji představí ředitel VUPI, pan Martin Frélich.