VR Festivaly s workshopem pro pedagogy pokračují!

VR Festivaly s workshopem pro pedagogy pokračují!

VR Festivaly s workshopem pro pedagogy pokračují!

V pátek 3. února jsme uspořádali další Festival virtuální reality & workshop pro pedagogy. Tentokráte jsme zavítali do Středního odborné učiliště v Hluboši.

Účastníci během akce nejen viděli možnosti, které virtuální realita nabízí pro výuku, ale taky s odborníky konzultovali, co by ve vyučování přivítali i oni.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).