Další várka VR pedagogů

Další várka VR pedagogů

Dnes proběhl další z kurzů VR (virtuální reality) pro pedagogy středních škol, které školíme v rámci projektu IKAP II pro Středočeský kraj.

Dvoudenní kurz s názvem Efektivní využívání virtuální reality ve výuce seznámil účastníky se základy VR. Ti si pak mohli sami vyzkoušet práci s VR aplikacemi, které slouží k moderní výuce.

Kurz proběhl v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje“, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 spolufinancovaného z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.