2 kurzy VR v rychlém sledu

2 kurzy VR v rychlém sledu

Během týdne proběhly námi připravené a organizované 2 kurzy virtuální reality pro pedagogy ze středních škol ve Středočeském kraji.

V rámci programu IKAP II jsme ve dnech 2.-3. a 8.-9. června uspořádali další várku kurzů zaměřených na využití virtuální reality pro pedagogické pracovníky. Oba kurzy byly určené pokročilejším uživatelům a účastníci se na nich zaměřili na tvorbu výukových aplikací.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).