PŘIPRAVENOST STUDENTŮ PRO PRAXI 4.0. POHLED ŠKOL & FIREM. ON-LINE KONFERENCE

PŘIPRAVENOST STUDENTŮ PRO PRAXI 4.0. POHLED ŠKOL & FIREM. ON-LINE KONFERENCE

Jak funguje spojení průmysl a školy pro oblast 4.0? Získejte informace z obou stran. Škol i zaměstnavatelů, doplněné o data z výzkumu. Přihlaste se on-line konferenci. Je zdarma.

Program on-line konference:

09:30
– Podporuje ministerstvo moderní výuku ve spolupráci škol a firem?
Tomáš Hamberger, poradce náměstkyně ministra průmyslu a obchodu

09:40
– Proměna 4.0 v datech, pohled studentů a podnikatelů
Matěj MarešVýzkumný ústav pro podnikání a inovace

– Změny ve výuce pro český průmysl a potřeby firem
Milan Edl, děkan Fakulty strojní ZČU Plzeň

– Systémové řešení spolupráce škol a firem, pohled zástupce zaměstnavatelů
Helena Úlovcová, Hospodářská komora ČR

10:30
– Odpovědi na a dotazy účastníků & přestávka

10:45
– Studenti VŠ jsou zdrojem budoucích zaměstnanců pro společnost ČEPS
Diana Procházkováředitelka sekce HR, ČEPS a.s.

11:15
– Využití studentů pro firmy neplatí vždy a všude
Radek Jakubský, vice prezident HK ČR, PROMA REHA s.r.o.

11:45
– Odpovědi na dotazy účastníků

Konferenci moderuje: Martin Frélich, ředitel Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace při HKČR.

Každý účastní obdrží, po ukončení vysílání, odkaz ke stažení nesestříhaného video záznamu celého webináře.

Konference je pořádána v rámci projektu s finanční podporou TA ČR 
Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických.

Registrace zdarma: zde