Další kurz virtuální reality – březen 2023

Další kurz virtuální reality – březen 2023

Ve dnech 16.-17. března 2023 proběhne již druhý letošní kurz virtuální reality pro pokročilé uživatele. Akce je určená pro učitele v rámci programu IKAP II. Účastníci se na něm budou učit navrhovat virtuální aplikace pro výuku.

Místo: Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK) při ČVUT v Praze 6 – Dejvicích, Jugoslávských partyzánů 1580/3

Organizátor: VUPI z. ú.

Lektor: střídají se Jakub Stejskal, Jan Husák, Martin Kotek

Cílová skupina: Vzdělávací program je určen pro pokročilé, pedagogické pracovníky gymnázií, SOŠ a SOU bez ohledu na konkrétní oborové zaměření, a to včetně ředitelů a dalších pedagogických pracovníků. Pro podporu využívání VR ve výuce na školách doporučujeme také zapojení ICT koordinátora, jehož náplní práce by mělo být: metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů; doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků; koordinovat užití ICT ve vzdělávání; koordinovat nákupy a aktualizace software; v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán školy. Každý z účastníků bude mít k dispozici VR ready notebook a brýle pro virtuální realitu (headset).

Bližší obsah: Vzdělávací program má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se účastníci seznámí s terminologii a teoretickými postupy v oblasti 3D grafiky, virtuální a rozšířené reality, 3D modelování a tvorby nových aplikací. V praktické části se pak naučí vytvořit 3D model scény, kterou oživí pomocí interakcí, i vyvíjet nové aplikace.

Max. počet účastníků: 12

Pro další informace kontaktujte, prosím, Martinu Perutkovou emailem perutková@vupi.cz  nebo na telefonu +420 604 516 596.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).