Festival virtuální reality úspěšně pokračuje

Festival virtuální reality úspěšně pokračuje

V úterý 11. října 2022 dorazil náš Festival virtuální reality na Gymnázium J. S. Machara v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi.

Žáci i pedagogové se na něm formou workshopu nejdříve seznámili, jaké možnosti přináší virtuální realita do výuky. Poté už následovala tradičně nejoblíbenější část festivalu – praktické ukázky, kde si virtuální realitu mohl doslova osahat každý z účastníků.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).