Jak na řízení podniku v krizi? Hybridní konference. Zdarma

Jak na řízení podniku v krizi? Hybridní konference. Zdarma

Ve čtvrtek 15. září pořádáme hybridní konferenci na téma, jak se české podniky dokáží vypořádat s krizí.

Konference proběhne hybridní formou. Můžete si vybrat, jestli dorazíte k nám do Prahy nebo ji budete sledovat ze svého počítače.

Podívejte se na detaily akce a přihlaste se ještě dnes:

https://komora.cz/event/jak-na-rizeni-podniku-v-krizi-hybridni-konference-zdarma/

Konference je pořádána v rámci projektu: Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie covid-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP. Projekt je realizován s finanční podporou TAČR a v rámci programu ÉTA (projekt TL04000191).