PRACUJEME NA DATABÁZI VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

PRACUJEME NA DATABÁZI VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ

 V rámci realizaci výzkumného projektu ETA, proběhla v minulých dnech ve VTP parku v Brně konzultace s podnikateli k rozsahu a funkcionalitám databáze výzkumných organizací. Ta bude ve výsledku pomáhat malým a středním podnikům k navázání spolupráce s výzkumnou sférou.  Z jednání vyplynulo, že pro podnikatele se jeví jako hlavní přidaná hodnota dostupnost kontaktu na konkrétního výzkumného pracovníka, která jim umožní bezprostřední navázání komunikace s relevantním odborníkem).

Dalším klíčovým bodem bude databáze (mapa), která by měla poskytovat i informace o konkrétním přístrojovém vybavení s volnými kapacitami a k využití i pro podniky.

Součástí platformy bude i diferencované pravidelné upozorňování na novinky v intervalu, který si budou nastavovat sami podnikatelé.