RESTART JE NÁŠ VÝZKUMNÝ PROJEKT PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY POSTIŽENÉ COVID-19

RESTART JE NÁŠ VÝZKUMNÝ PROJEKT PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY POSTIŽENÉ COVID-19

Realizace výzkumného projektu – dopady pandemie CIVID-19 na podnikový sektor

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z ú. společně s Hospodářskou komorou ČR a Vysokou školou technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích realizuje od října roku 2020 výzkumný projekt s názvem Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP. Projekt bude realizován do září 2022 s finanční podporou Technologické agentury ČR

Realizace projektu přinese:

  • Specifikaci dopadů pandemie COVID-19 na MSP (typologie dopadů, specifikace dopadů dle sektorů a typu podniků).
  • Identifikace faktorů úspěchu úspěšných firem oproti těm méně úspěšným/neúspěšným.
  • Vyhodnocení a identifikaci potřeb MSP a relevantních návrhů opatření pro veřejnou správu, která by MSP pomohla efektivně (tj. maximalizace přínosů za vynaložené vstupy/výdaje) vypořádat se s krizovou situací).
  • Vymezení rozvojových scénářů pro krizové situace dle typologie dopadů MSP.

Hlavním výstupem bude zpracovaná metodika certifikovaná oprávněným orgánem MPO (Rozvojové scénáře pro MSP v návaznosti na situaci po pandemii COVID-19), která bude slouži podnikatelům zvládat krizové situace.

Pro více informací kontaktujte řešitele Mgr. Matěje Mareše: mares@vupi.cz nebo Ing. Martina Frélicha: frelich@vupi.cz