Úspěšný AI Open day

Úspěšný AI Open day

AI bylo všude

Přes 90 účastníků, 7 řečníků, 1 moderátor. Zajímavé prezentace, plodné diskuse, navazování nových kontaktů, hledání business partnerů. To byl úspěšný interaktivní workshop AI OPEN DAY v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky, který 22. 4. 2024 společně zorganizovali členové konsorcia EDIH CTUAsociace malých a středních podniků a živnostníků ČRVýzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. a prg.ai

Možnosti využití AI v zaplněném sále sledovali zástupci businessové ale i akademické sféry, kteří následně mohli využít i prohlídku RICAIP Testbedu pro Průmysl 4.0 při CIIRC ČVUT.

Děkujeme za spolupráci Evropskému centru pro digitální inovace při Českém vysokém učení technickém (EDIH CTU).