Školení virtuální reality pokračuje!

Školení virtuální reality pokračuje!

Školení virtuální reality pro pedagogy ze středních škol ve Středočeském kraji pokračuje!

Minulý týden ve dnech 15.-16.9.2022 proběhl první z podzimních kurzů zaměřený na praktické využití virtuální reality ve výuce pro pedagogické pracovníky. Těší nás velký zájem pedagogů a ještě více nás těší jejich spokojenost.

Vzdělávací kurz se koná v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).