Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

Realizace od 03/2018 do 1/2021

„Realizováno s podporou TAČR a v rámci programu ÉTA“


Subjekty zapojené do realizace projektu:

  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
  • Vysoké učení technické v Brně
  • Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.
  • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje

Dosažené výstupy v rámci projektu (dostupné na: https://rozvojmsp.cz/):

  • Odborná kniha „Malé a střední podniky v ČR-současnost a vize“
  • Certifikovaná metodika k projektu „Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru“

Zahrnuje šest základních oblastí řešení: finance a ekonomika, řízení a strategie, venkov a jeho rozvoj, inovace, personální práce a vzdělávání, administrativa, legislativa.


  • Manuály pro dílčí oblasti

Jednotlivé manuály budou praktickými návody inovačního postupu pro příslušnou oblast (ekonomika a finance, řízení a strategie, personalistika a vzdělávání, venkovský prostor, inovační aktivity, legislativa). Manuály budou podpořeny příslušným softwarem.


  •  Software 12/2020

Výstupem je software ke stanovení generování hodnotového potenciálu MSP. Posilování konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti MSP např. v inovačních schopnostech, řízení a definování inovační strategie, využívání znalostí a výsledků výzkumu. Elektronická podpora metodik simulující a navrhující řešení, jak zlepšit strategii a rozhodování MSP jako nástroje jejich stabilizace, rozvoje a konkurenceschopnosti. Součástí bude i kvantifikace stupňů inovační zralosti organizací a přínosů inovací.


Role VUPI

Zejména připomínkování metodiky a výstupů, šíření výstupů projektu.

Příspěvky k projektu