MAPAVIN: Aplikace výzkumných metod při systémové identifikaci potenciálu, nastavování a upevňování vazeb mezi podnikovou sférou a výzkumnou infrastrukturou

Realizace od 01/2019 do 07/2021


Organizace zapojené do realizace projektu:

  • Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Cíl projektu:

Podpořit spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi a přispět tak k vyššímu uplatnění výzkumu v podnikové sféře.


Dosažené výstupy v rámci projektu:

  • Aplikace MAPAVIN která pomáhá propojovat výzkumné organizace a podnikový sektor (mapavin.cz) a Metodika hodnocení aplikovaného výzkumu v podmínkách malých a střední podniků

V první polovině roku 2021 budou dokončeny funkcionality aplikace MAPAVIN a aplikace bude představena k využití podnikové sféře.


Role VUPI:

Na základě konzultace se zástupci výzkumných organizací a podnikové sféry zajišťuje spolu s AVO tvorbu aplikace MAPAVIN. VUPI komunikuje se zástupci firem a propaguje zapojení podnikové sféry do aplikace Mapavin.

Příspěvky k projektu