MAPOVÁNÍ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY

MAPAVIN je webový on-line nástroj který propojuje podnikatelský a vědecko výzkumný sektor. Jeho prostřednictvím mohou firmy vyhledat konkrétní testovací, vývojové a výzkumná střediska nebo týmy v České republice a to na základě požadovaných specifikací. Výzkumné týmy mohou naopak prostřednictvím této platformy nabízet a komercializovat směrem k firmám svůj odborný potenciál a technologické zázemí.

Realizace od 01/2019 do 07/2021

„Realizováno s podporou TAČR a v rámci programu ÉTA“

MAPAVIN je výstupem výzkumného projektu, který vznikl ve spolupráci Výzkumného ústavu pro podnikání a inovace při Hospodářské komoře a Asociace výzkumných organizací. Nástroj má již za sebou úspěšnou základní testovací fázi a je plně funkční. V současnosti probíhají práce na jeho dalším vývoji, kdy budou postupně přidávané prémiové služby a funkcionality.

Organizace zapojené do realizace projektu:

  • Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s.
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Cíl projektu:

Podpořit spolupráci podniků s výzkumnými organizacemi a přispět tak k vyššímu uplatnění výzkumu v podnikové sféře.

Dosažené výstupy v rámci projektu:

  • Aplikace MAPAVIN která pomáhá propojovat výzkumné organizace a podnikový sektor (mapavin.cz) a Metodika hodnocení aplikovaného výzkumu v podmínkách malých a střední podniků

Role VUPI:

Na základě konzultace se zástupci výzkumných organizací a podnikové sféry zajišťuje spolu s AVO tvorbu aplikace MAPAVIN. VUPI komunikuje se zástupci firem a propaguje zapojení podnikové sféry do aplikace Mapavin.

Příspěvky k projektu