Proměna role vysoké školy a inovace studijních programů v rámci fenoménu Průmysl 4.0. v oblastech strojních, pedagogických a zdravotnických

Realizace od 03/2018 do 12/2020

„Realizováno s podporou TAČR a v rámci programu ÉTA“


Organizace zapojené do realizace projektu:

  • Západočeská univerzita v Plzni (fakulta strojní, pedagogická, zdravotnická)
  • Sdružení profesního terciárního vzdělávání, z. s.
  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Hlavní cíl a výstup projektu:

Zvýšení připravenosti absolventů profesních terciárních oborů na – díky fenoménu 4.0 – překotně se měnící požadavky společnosti a trhu práce v jejich konkrétním oboru (strojírenství, učitelství a zdravotnictví), formou návrhu inovací jejich studijních programů.

VÝSTUP: interaktivní grafy


Role VUPI:

konzultace se zaměstnavateli, workshopy a konference. Spolu nastavování metodik projektu. VUPI se podílelo na tvorbě metodiky pro analýzu studijních plánů s cílem vyhodnotit stávající stav nastavení a provádění studijních programů na příslušných fakultách ZČU Plzeň ve vztahu k fenoménu Průmyslu 4.0.

Příspěvky k projektu