Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP (4. výzva ÉTA zaměřená na dopady COVID-19)

Realizace 24 měsíců od 10/2020 do 09/2022


Hlavní řešitel výzkumného projektu:

  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Partneři projektu:

  • Hospodářská komora ČR
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Katedra managementu – Ústav podnikové strategie

Cíl projektu:

Zmírnit ekonomické následky pandemie COVID-19 a podpořit restart MSP prostřednictvím adekvátní reakce na aktuální situaci na úrovni jak podniků, tak veřejné správy. Výzkum se zaměřuje na identifikaci dopadů pandemie COVID-19 na MSP v ČR a nabídne rozvojové scénáře uplatnitelné do prostředí MSP, které podnikům pomohou nastavit adekvátní způsoby řízení, organizace práce a inovační procesy v krizovém období.


Role VUPI:

Řídí projekt a realizuje dotazníkové šetření mezi podnikateli, rozhovory a konzultace se zástupci MSP, workshop se zástupci MSP a veřejné správy, formuluje zjištění a doporučení, sestavuje metodiku jako výstup projektu.

Příspěvky k projektu