Výzkumný projekt ReStart MSP

Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP (4. výzva ÉTA zaměřená na dopady COVID-19)

Realizace 24 měsíců od 10/2020 do 09/2022

„Realizováno s podporou TAČR a v rámci programu ÉTA“

Hlavní řešitel výzkumného projektu:

Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú.

Partneři projektu

Cíl projektu

Zmírnit ekonomické následky pandemie COVID-19 a podpořit restart MSP prostřednictvím adekvátní reakce na aktuální situaci na úrovni jak podniků, tak veřejné správy. Výzkum se zaměřuje na identifikaci dopadů pandemie COVID-19 na MSP v ČR a nabídne rozvojové scénáře uplatnitelné do prostředí MSP, které podnikům pomohou nastavit adekvátní způsoby řízení, organizace práce a inovační procesy v krizovém období.

Dosavadní výstupy

Od 20. září 2022 jsou již k dispozici dokumenty týkající se certifikované metodiky, faktorů úspěšné spolupráce a scénáře.

V průběhu března a dubna roku 2021 jsme realizovali hloubkové rozhovory se zástupci 49 firem s cílem odkrýt detailní potřeby a přístup firem v období pandemie COVID-19. Šetření se zaměřilo i na přístupy a dobrou praxi firem, které se dokázaly s krizovou situací vypořádat

Dne 6. 5. 2021 jsme v rámci projektu TAČR uspořádali workshop se zástupci podnikatelů s cílem definovat potřeby podnikatelů ve vztahu k nastavení kompenzačních programů v návaznosti na zjištění z předchozích terénních šetření. Výstupy z workshopu jsme uplatnili při komunikaci zástupců Hospodářské komory a státní správy s cílem celkového nastavení přístupu veřejného sektoru a kompenzačních opatření v souladu se skutečnou situací a potřebami podniků.


Příspěvky k projektu