Co je výsledkem a výstupem aktivity

  • Web Čekuj vědu! (www.cekujvedu.cz). V uživatelsky příjemném prostředí jsou dostupné informace o aktuálních tématech vědy a výzkumu, zajímavých aplikacích nových poznatků v praxi (v podnikatelském i veřejném sektoru). Platformou pro výměnu zkušeností s využíváním článků z webu ve výuce se stala redakční rada složena z pedagogů středních škol. Od nich jsme získávali zpětnou vazbu, zda jsou zvolená témata příspěvků obsahem i formou v souladu s jejich informačními a didaktickým potřebami, zda je mohou využívat ve výuce odborných předmětů.
  • Katalog výzkumných a vývojových pracovišť ve Středočeském kraji je součástí webu Čekuj vědu! Poskytuje informace o projektech i zajímavých osobnostech z oblasti výzkumu a vývoje, které jsou s těmito projekty spojeny. Integrace katalogu na web Čekuj vědu podpořila komplexitu informací o aplikovaném výzkumu i konkrétních příkladech projektů institucí a projektů Středočeského kraje.
  • Soutěž LEONARDO. Cílem této aktivity byla podpora zájmu žáků o polytechnickou výchovu. V rámci soutěže Leonardo bylo úkolem týmů navrhnout, vytvořit a odprezentovat funkční model technického zařízení inspirovaný některým z Leonardových vynálezů. Vytvořený model musel být inovativní, nesmělo se jednat o kopii žádného již existujícího modelu nebo produktu a musel mít praktické využití. Týmy rovněž musely vytvořit popis modelu technického zařízení (zpracovat technickou dokumentaci) a zpracovat odhad výrobních a provozních nákladů navrženého technického zařízení.