Na konci roku 2020 jsme zahájili na středních školách v České republice pilotní on-line webináře pro žáky a pedagogy zaměřené na výuku virtuální a rozšířené reality. Vzhledem k pandemické situaci a distanční výuce jsme tak přinesli žákům další možnost využití moderní techniky ve výuce. Žáci si měli možnost vyzkoušet konkrétní aplikace přímo ve svých mobilních telefonech a on-line debatovali s přítomnými odborníky, vývojáři a lektory VR.


Webinář probíhal na platformě Google meet | (nejvíce rozšířené platforma na školách) a proto bylo nutné, aby každý účastník disponoval svým osobním uživatelským účtem na Googlu. Účastníci se přihlašovali ze svých domovů, kde se věnovali distanční výuce, dalším požadavkem tedy byl vlastní PC nebo mobilní telefon, odkud se dalo k webináři připojit

  • Přípravná fáze: září až listopad 2020
  • Zahájení pilotní fáze: prosinec 2020
  • Ukončení pilotní fáze: 31.3.2021
  • Závěrečná zpráva pro poskytovatele daru: duben 2021
  • Vyhodnocení: květen 2021
  • Propagace a marketingové využití: průběžně, po skončení

Dotazník | webinář VR a AR online


Příspěvky k aktivitě