AKTIVNĚ DISKUTUJEME SE ŠKOLAMI

AKTIVNĚ DISKUTUJEME SE ŠKOLAMI

Dnes, ve středu 12. prosince jsme se vydali do Mělníka na Gymnázium Jana Palacha. Společně s pedagogy řešíme zapojení žáků i jich samotných v rámci projektu IKAP. Největší zájem je tradičně o téma…

SPUSTILI JSME KONTAKTNÍ MÍSTO PRO PEDAGOGY A ŽÁKY V MĚLNÍKU

SPUSTILI JSME KONTAKTNÍ MÍSTO PRO PEDAGOGY A ŽÁKY V MĚLNÍKU

V prosinci jsme spustili do ostrého provozu kontaktní místo pro pedagogy a žáky středních škol. Funguje při Krajské hospodářské komoře Střední Čechy v Mělníku. Pedagogům středních škol ve Středočeském kraji nabízí odbornou podporu při zvyšování kvality jejich výuky. Kontaktní…

DALŠÍ 2 PROJEKTY PRO VUPI

DALŠÍ 2 PROJEKTY PRO VUPI

Po úspěchu v 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu se nám, společně s partnery, podařilo získat další dva projekty, tentokráte v rámci 2. výzvy programu ETA TAČR. Prvním projektem je Aplikace…

VYSTAVOVALI JSME V NÁRODNÍM CENTRU PRO PRŮMYSL 4.0

VYSTAVOVALI JSME V NÁRODNÍM CENTRU PRO PRŮMYSL 4.0

Ve středu 31. října 2018 jsme společně s velikány jako je Siemens, Škoda Auto nebo Mitsubishi Electric vystavovali na Dni otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0. Tématem akce byly nejnovější technologie pro…

PROJEKT IKAP STARTUJE

PROJEKT IKAP STARTUJE

Výsledkem zaslání pozvánky je podrobné seznámení se s projektem a zahájení IKAP, na němž se budou podílet zástupci škol a jejich realizátoři. Pozvánka rovněž obsahovala dotazník, kde si ředitelé výše zmíněných vzdělávacích…

CO NABÍZÍME V PROJEKTU IKAP

CO NABÍZÍME V PROJEKTU IKAP

ílem aktivit realizovaných VUPI v rámci projektu IKAP je: nabídnout středním školám moderní přístupy k výuce podnikání a posilování podnikatelského ducha žáků,rozšířit povědomí o možnostech využití nových technologií, konkrétně aplikací…

JAK CHYTŘE NA PRŮMYSL 4.0?

JAK CHYTŘE NA PRŮMYSL 4.0?

Taky máte pocit, že všechno kolem je 4.0? Společnost, vzdělání, ekonomika, výroba… A Průmysl 4.0? U něho je to jako s tím Yettim. Všichni o něm mluví, ale málokdo ho…


1 2 3 4 5 6 7 8 9