Co je výsledkem a výstupem aktivity

  • Kurzy Podnikni to! Jednalo se o kurzy určené žákům středních škol Středočeského kraje. Po úvodním velkém semináři, který v Praze navštívilo 70 osob (žáků i jejich pedagogů), se vybraná skupinka žáků účastnila téměř všech 5 specializovaných workshopů, kde si připravili a postupně zpřesňovali svůj projektový záměr, znalosti o podnikání a podnikatelském prostředí na základě konzultací s podnikateli.
  • Vzdělávací kurz pro učitele. Navazoval na Kurzy Podnikni to! Jeho cílem bylo zpřístupnění požité metodiky učitelům, kteří se podílejí na výuce Základů podnikání.
  • Výukový video kanál na YouTube. Zahrnuje videa, která bourají nečastější stereotypní představy o podnikatelích, podporují podnikavost žáků, prezentují festivaly virtuální reality na školách, představují kurzy pro pedagogy, jak zavádět virtuální realitu do výuky, jak podporovat kompetence žáků k podnikavosti s využitím metodiky Podnikni to!
  • Business spoty. Vznikly ve 3vybraných regionálních složkách Hospodářské komory České republiky, které působí na území Středočeského kraje (Mělník, Příbram, Brandýs nad Labem). Aktivity BS jsme zaměřili na posílení komunikace firem se vzdělávací sférou. Ve spolupráci s BS jsme realizovali dotazníkové šetření na středních školách kraje. Tématem byly nejčastější formy spolupráce škol a firem v oblasti nabídky dalšího vzdělávání, odborných konzultací, služeb, pronájmu prostor atp.

Příspěvky k aktivitě