Projekt IKAP pro Středočeský kraj I.

Úspěšně jsme dokončili náš velký vzdělávací projekt Implementace krajského akčního plánu pro Středočeský kraj realizovaný od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2020 pro žáky a pedagogy středních škol. Konkrétně naše projektové aktivity pomohly zprostředkovat žákům praktické zkušenosti s podnikáním, podpořit zájem žáků o vědu a výzkum, posílit digitální kompetence žáků i učitelů zejména pak přispět k využití IcT ve výuce. Aktivity VUPI pak přinesly řadu zajímavých výstupů v oblasti podpory podnikání, v využívání virtuální reality a popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Díky účasti v projektu VUPI významně rozšířil své know-how využitelný z hlediska jeho rozvojového potenciálu.