Projekt IKAP pro Středočeský kraj

Úspěšně jsme dokončili náš velký vzdělávací projekt Implementace krajského akčního plánu pro Středočeský kraj realizovaný od 1. 4. 2018 do 30. 6. 2020 pro žáky a pedagogy středních škol. Konkrétně naše projektové aktivity pomohly zprostředkovat žákům praktické zkušenosti s podnikáním, podpořit zájem žáků o vědu a výzkum, posílit digitální kompetence žáků i učitelů zejména pak přispět k využití IcT ve výuce. Aktivity VUPI pak přinesly řadu zajímavých výstupů v oblasti podpory podnikání, v využívání virtuální reality a popularizaci výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Díky účasti v projektu VUPI významně rozšířil své know-how využitelný z hlediska jeho rozvojového potenciálu.

Pilotní projekt VR/AR online

Na konci roku 2020 jsme zahájili na středních školách v České republice pilotní on-line webináře pro žáky a pedagogy zaměřené na výuku virtuální a rozšířené reality. Vzhledem k pandemické situaci a distanční výuce jsme tak přinesli žákům další možnost využití moderní techniky ve výuce. Žáci si měli možnost vyzkoušet konkrétní aplikace přímo ve svých mobilních telefonech a on-line debatovali s přítomnými odborníky, vývojáři a lektory VR.