VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

VUPI USPĚLO VE DVOU PROJEKTECH PROGRAMU ETA TAČR

V 1. výzvě programu ETA TAČR, zaměřeného na oblast aplikovaného společenskovědního výzkumu jsme byli úspěšní hned ve dvou projektech, které jsou nyní ve fázi realizace. První projekt: Proměna role vysoké…