Podporujeme talentované a cílevědomé ženy ve start-upovém prostředí v jejich rozvoji.

Cílem v letošním roce je prostřednictvím konkrétní podpory vybraných aktivit prezentovat úspěšné a konkrétní ženy, které podnikají a prošly podporou startupového prostředí. Projekt je realizován v rámci programu Huawei  Women in Technology (více zde).

Projekt má za cíl ve spolupráci s předními poskytovateli služeb start-upistům pomoci rozvíjet kompetence žen, které realizují svůj podnikatelský záměr. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a podporuje akce a aktivity ve spolupráci s partnery, kteří umožňují ženám v oblasti ICT rozvíjet své podnikatelské dovednosti a schopnosti. Vybrané start-upistky budeme na konci roku 2022 také oceňovat a dále zvyšovat povědomí a bourání stereotypů v této oblasti. Více v tiskové zprávě zde.

Naše doprovodné aktivity

Prezentace eHealth pro žáky a žákyně v Mladé Boleslavi

Naše koordinátorka projektu Women In Tech Linda Štucbartová prezentovala dne 14.6.2022 žákům a žákyním na Střední a Vyšší odborné škole zdravotnické v Mladé Boleslavi moderní inovace v oblasti zdravotnictví a zkušenosti z Izraele.

Panelová diskuse se start-upistkami v Říčanech

Ve čtvrtek 23.6.2022 jsme partnerem akce Future City Tech v Říčanech, kde Linda Štucbartová moderuje od 15:30 hodin panelovou diskusi se start-upistkami v rámci našeho projektu Women in Tech.

Již brzy další naše akce