Projekt IKAP II. pro Středočeský kraj

Realizujeme jako dodavatel vzdělávací aktivity v oblasti virtuální reality ve výuce pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ s cílem tvořivě využívat virtuální realitu při tvorbě výukových hodin i během samotné výuky. 

Pro školy realizujeme festivaly VR, které nám umožní přímo ve školách seznámit pedagogy středních škol s tímto novým výukovým nástrojem, názorně předvést možnosti, které nabízí pro výuku jednotlivých předmětů a motivovat je k jeho co nejširšímu využívání ve vlastní výuce. 

Také pro pedagogy realizujme vzdělávací kurzy, které postihují komplexním způsobem problematiku používání VR při výuce ve školách. Kurz začíná základním popisem fungování počítače a technických nároků pro používání virtuální reality. Rozebírá, jak připojit různý typy brýlí k počítači a následně ukazuje, jak vše nastavit. Vzdělávací kurz obsahuje teoretickou a praktickou část. Účastníci se naučí stahovat a spouštět jednotlivé programy, dozví se podrobněji jak pracovat s edukačními aplikacemi a v praktické části si tyto znalosti také ověří, a mnoho dalších.

Aktivity jsou součástí projektu „Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje” (IKAP II), reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862. Projekt IKAP je financován z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).