Projekt Erasmus+ : Enhancing Entrepreneurial mindset and self-empowerment in Kids

Posilujeme podnikatelské myšlení u žáků

PARTNEŘI PROJEKU

Hlavní partner projektu: Fakultní Základní škola Drtinova, Praha 5 (Česko)

Expertní partneři projektu: 

  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (Česko)
  • FormativeFootprint (Španělsko)
  • ECECE (Rakousko)
  • SmartNest (Lotyšsko)

Cílem projektu Enpow4Kids je podpořit podnikatelské dovednosti žáků základních škol a podnítit u žáků iniciativu, kreativitu a podnikatelské myšlení. Projekt poskytne soubor nástrojů pro učitele a rodiče a pokyny pro tvůrce politik s cílem připravit žáky na to, aby se stali hybateli změn. Vytvořená metodika bude otestována na pilotních základních školách ve čtyřech státech EU a následně šířena mezi učitele do dalších škol.

Hlavními výstupy projektu budou:

1. Vícejazyčný soubor nástrojů pro podnikatele (obsah + nástroje), který bude testován v průběhu školního roku.

2. Pokyny pro učitele a zúčastněné strany (včetně tvůrců politik) s cílem začlenit podnikavost do evropského vzdělávání a osnov.

Webové stránky projektu: www.kidsentrepreneurs.eu

NAŠE ROLE

Jsme jedním z expertních partnerů projektu a podílíme se tak na tvorbě metodiky podnikatelského přístupu do škol. Kromě celkové koordinace přípravy máme na starosti tvorbu modulu zaměřeného na produkt. Zaměřujeme se na tvorbu metodiky, která bude v následující fázi projektu pilotována na školách. Projekt bude realizován do konce ledna 2024.