Projekt Erasmus+ : Enhancing Entrepreneurial mindset and self-empowerment in Kids

Posilujeme podnikatelské myšlení u žáků

PARTNEŘI PROJEKU

Hlavní partner: Fakultní Základní škola Drtinova, Praha 5 (Česko)

Expertní partneři: 

  • Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. (Česko)
  • FormativeFootprint (Španělsko)
  • ECECE (Rakousko)
  • SmartNest (Lotyšsko)

Cílem projektu Enpow4Kids je podpořit podnikatelské dovednosti žáků základních škol a podnítit u žáků iniciativu, kreativitu a podnikatelské myšlení. V rámci projektu byl vytvořen soubor nástrojů pro učitele s cílem připravit žáky na to, aby se stali hybateli změn a dokázali rozvíjet své (nejen podnikatelské) nápady. Vytvořená metodika byla otestována na pilotních základních školách ve čtyřech státech EU a následně šířena mezi učitele do dalších škol.

Veškeré výstupy jsou volně dostupné na webových stránkách projektu: www.kidsentrepreneurs.eu

HLAVNÍ DOSAŽENÉ VÝSTUPY

Vícejazyčný soubor nástrojů pro učitele E4Kids Toolkit, jako podkal k aktivitám na podporu podnikatelského myšlení přímo ve výuce. Inovativním řešením bylo zejména přizpůsobení standardně využívaného nástroje Business Model Canvas pro potřeby a úroveň žáků základních škol.

Pilotní ověření nástrojů ukázalo vysoký potenciál uplatnění principů podnikatelského myšlení ve výuce pro rozvoji kreativity, týmové spolupráce a komunikačních a prezentačních dovedností.

NAŠE ROLE

VUPI se jako jeden z expertních partnerů projektu a podílel na tvorbě metodiky podnikatelského přístupu do škol. Kromě celkové koordinace přípravy jsme měli na starost tvorbu modulu zaměřeného na produkt.

Zajišťovali jsme také koordinaci mezinárodního sdílení nejlepších podnikatelských nápadů žáků škol ze čtyř evropských zemí. Zapojení žáci prostřednictvím svých nápadů ukázali vysoký inovativní potenciál, který v nich je pokud jej podpoříme adekvátními aktivitami a nástroji. Například využitím vytvořených nástrojů v projektu E4Kids.