Program WIT poskytování podpory pro podnikatelky se sídlem v České republice. Cílem tohoto programu je umožnit ženám rozšířit své podnikatelské aktivity na lokální, regionální či mezinárodní úroveň a současně zlepšit své podnikatelské plány, produkty či služby.

Kromě marketingové a mentoringové podpory se program WOMEN in Tech zaměřuje i na poskytování rozšířeného znalostního a vzdělávacího programu pro účastnice. Tímto způsobem se snaží poskytnout ženám v podnikání nástroje, znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému rozvoji svých podnikatelských aktivit.

Celkově tedy program WOMEN in Tech slouží jako platforma pro ženy v podnikání, která je zaměřená na podporu a posilování jejich podnikatelského potenciálu a umožňuje jim dosáhnout úspěchu a růstu ve svém odvětví na různých úrovních.

Program nabízí podporu začínajícím i stávajícím podnikům v různých fázích i oblastech podnikání a zároveň i těm, které jsou ve fázi inkubace.

Program WOMEN in Tech je otevřený pro subjekty, které mají svou činnost registrovanou v České republice. Důraz při výběru je kladen na inovaci, etiku, lokálnost a udržitelnost, což znamená, že program preferuje podniky a inovace, které splňují uvedené standardy, přispívají k místnímu rozvoji a jsou udržitelné z hlediska ekonomického, environmentálního i sociálního a také plnění pilířů  Huawei Tech4All, jimiž jsou zdraví, vzdělání, rozvoj, životní prostředí a nově také mobilita..

Tímto způsobem program WOMEN in Tech plní svou vizi a misi podporování ženských podnikatelek v ČR a poskytuje jim nástroje, podporu a know-how k dosažení jejich podnikatelských cílů a růstu.

Benefity a program WOMEN in Tech jsou zaměřeny na poskytování komplexní podpory a rozvoje pro ženy v podnikání.

 • Marketingová podpora:
  • Poskytování marketingových nástrojů a know-how pro efektivní propagaci produktů a služeb ženských podnikatelek.
 • Propagace účastnic programu v ČR i v zahraničí:
  • Podpora propagace a exportu českých produktů a služeb na domácím i mezinárodním trhu.
 • Networking, budování komunity:
  • Možnost navázání kontaktů a budování vztahů s dalšími podnikatelkami a odborníky v rámci komunity programu WOMEN in Tech.
 • Vzdělávání, webináře, workshopy:
  • Nabídka vzdělávacích akcí, online seminářů a workshopů zaměřených na rozvoj podnikatelských dovedností a znalostí.
 • Propojování s investory:
  • Pomoc při vyhledávání a navazování kontaktů s investory a možnost prezentace před potenciálními investory.
 • Podpora technologického rozvoje:
  • Poskytování nástrojů pro rozvoj technologických dovedností a znalostí, které pomohou podnikatelkám lépe využívat moderní technologie ve svém podnikání.
 • Podpora inovací – přizpůsobení produktu trhu:
  • Pomoc při inovaci a přizpůsobení produktů a služeb potřebám trhu a zákazníků, aby byly konkurenceschopné a úspěšné na trhu.
 • Pomoc s vylepšením obchodního modelu:
  • Poradenství a podpora při vylepšování obchodních modelů a strategií s cílem maximalizovat efektivitu a ziskovost podnikání.
 • Mentoring:
  • Možnost individuálního mentorství od zkušených odborníků a podnikatelů, kteří poskytnou osobní podporu a poradenství v oblasti podnikání a osobního rozvoje.
 • Consulting/coaching:
  • Možnost konzultovat s odborníky a coachi v oblasti podnikání, strategie a osobního rozvoje.
 • Možnost účasti na eventech/pop up:
  • Možnost účasti na různých akcích a událostech, které umožní podnikatelkám prezentovat své produkty a služby a rozvíjet svou značku.
 • Postykování informací, sdílení vědomostí o cirkulární a udržitelné ekonomice:
  • Informace a vzdělávání v oblasti udržitelného podnikání a využívání zdrojů s ohledem na ochranu životního prostředí.
 • Účast na konferencích/business breakfast se zajímavými speakery:
  • Možnost účasti na akcích a setkáních s inspirativními řečníky a odborníky v rámci podnikatelského prostředí.
 • Informace o národních i evropských grantových možnostech pro vaše podnikání:
  • Poskytování informací a poradenství ohledně možností získání grantů a finančních prostředků pro podnikání.